Sancta Maria. Mariánská úcta na Litoměřicku 

Sancta Maria. Mariánská úcta na Litoměřicku
Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 171/40, Litoměřice 
26. květen 2020 - 1. listopad 2021

Litoměřice

Svátky vztahující se k Panně Marii prolínaly celý liturgický rok. Její kult našel svůj nejsilnější výraz v období baroka. Nejen na toto historické období se zaměří výstava litoměřického muzea. Přiblíží fenomén mariánské úcty, přičemž se zaměří na Litoměřice a jejich okolí. Představí artefakty spojené s mariánským kultem, jež bývají ukázkou mistrovské řemeslné práce. Návštěvníci budou moci spatřit různé liturgické předměty jako například kalichy, monstrance, paramenta, ale také plastiky či obrazy s mariánskou tematikou. Většina z nich se stále uplatňuje v liturgickém prostoru a nebyla dosud vystavována. Výstava rovněž připomene dnes již neexistující stavbu kaple Panny Marie Pomocné na litoměřickém předměstí, některá významná mariánská bratrstva, hudební produkci nebo fenomén mariánských morových sloupů.
Výstava je připravena ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým.

Doprovodný program k výstavě:
1. 7. 2020, 17.00 h
Komentovaná prohlídka výstavy Sancta Maria. Mariánská úcta na Litoměřicku
Výstavou provedou její kurátoři Mgr. Martin Barus a Mgr. Kristína Sedláčková.
15. 7. 2020, 17.00 h
Mariánská úcta v pohledu staletí
Přednáška J. M. can. Mgr. Jiřího Hladíka OCr.
25. 8. 2020, 17.00 h
Mariánská úcta v severozápadních Čechách: putování a zbožnost jako součást každodenního života barokních Čech
Přednáška Mgr. Ivy Proškové, Ph.D

Oblastní muzeum v Litoměřicích