CRASHTEST 10/Rožni! 

CRASHTEST 10/Rožni!
Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea Malé náměstí 74, Benešov 
5. srpen 2020 - 31. leden 2021

Benešov, Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea

Světlo. Tento všední jev je ve skutečnosti naprosto stěžejní a nepostradatelnou složkou našeho života. Bez něj by se společnost okamžitě ocitla v naprostém chaosu. Tmu, temnotu, stíny si přirozeně asociujeme s něčím negativním. Světlo a tma ovlivňují základní biochemické procesy, jako je fotosyntéza, pravidelné střídání světla a tmy determinuje naše biologické hodiny.

Studentský výstavní projekt CRASHTEST 10 / ROŽNI! se věnuje právě fenoménu světla v současném umění.

Výstava vznikla v rámci projektu CRASHTEST, který letos již podesáté realizují studenti Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze. Název CRASHTEST vyplývá z podstaty projektu a je metaforou zkoušky začínajících kurátorů procházejících jakýmsi zátěžovým testem, v němž realizují výstavní projekt.

Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea