Architektura a veřejný prostor Benešova/DŮM 

DŮM x MUD
Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea, Malé náměstí 74, Benešov 
19. září 2020 - 16. květen 2021

Benešov, Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea

Architektura v Benešově je fascinující téma, neboť v často klasickém českém městě se nachází hned několik zajímavých realizací, které přesahují hranice maloměsta. Výstava bude zaměřena jak na jednotlivé realizace, tak i na celkový pohled na vývoj města.

Cílem je umožnit návštěvníkům nejen pochopit historii města skrze architekturu, ale hlavně dozvědět se něco o architektuře samotné, o veřejném prostoru a naučit se vnímat prostor, ve kterém se jako obyvatelé města pohybujeme. Důraz bude kladen také na to, aby výstava nebyla pouhým skladištěm jednotlivých předmětů, ale aby se lidé mohli interaktivně zapojit do expozice. Budeme se také snažit, aby výstava nezůstala osamoceným bodem pro kunsthistoriky, ale propojovala výstavu s konkrétními realizacemi ve městě.

Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea