Yit Kampak & Daniel Jirkovski: Ohni, se mnou pojď 

Yit Kampak & Daniel Jirkovski: Ohni, se mnou pojď
Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2  
10. leden 2020 - 26. leden 2020

Praha 2, Novoměstská radnice

Výstava autorských objektů a maleb v Galerii  přízemí Novoměstské radnice.

 

Oba autory spojuje podobný náhled na svět.

V jejich životní i tvůrčí etapě nastal zlom, kdy přestávají řešit sami sebe a nahlížejí na principy fungování kosmu, přírody duchovní i hmotné.

Jejich lidský vývoj vstoupil do transpersonální etapy.

 

Autorka Yit Kampak používá řeč symbolů, které se vyskytují napříč kulturami.

Had, živly, archetypální geometrické tvary a barvy, lidské tělo jako zrcadlo kosmu.

Oko – práh vnitřního a vnějšího.

 

Autor Daniel Jirkovski upustil od klasického pojetí definice šperku.

Jeho objekty dostávají konceptuální rovinu a nositel šperku se tak stává šiřitelem myšlenky , nositel je pak sám uměleckým dílem a to je možné vnímat jako princip alchymie.

Spoluprací s generačně mladším kolegou autorka nachází elixír mládí a autor se zkušenou umělkyní nalézá kámen mudrců.

                                                                                           Marián Jiří František Šprta

Novoměstská radnice