Art 19 

Art 19
DOX — Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7 
13. prosinec 2019 - 3. únor 2020

Praha 7, DOX - Centrum současného umění

Přední světoví umělci Gerhard Richter, Yoko Ono, William Kentridge, Ilja a Emilia Kabakovovi, Čiharu Šiota, Šilpa Gupta, Kiki Smithová, Širin Nešatová, Ayşe Erkmenová a Rosemarie Trockelová reagovali na výzvu iniciativy Art 19 a vytvořili unikátní díla na podporu ochrany lidských práv ve světě a činnosti organizace Amnesty International.

DOX — Centrum současného umění