Nespoutané prostory 

Nespoutané prostory
DOX — Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7 
5. prosinec 2019 - 31. březen 2020

Praha 7, DOX - Centrum současného umění

Výstava Nespoutané prostory představí autory z Ateliéru radostné tvorby v Praze (A.R.T.) společně s tvůrci reprezentovanými galerií TAK z polské Poznaně. Přestože jejich chápání světa a komunikace s okolím jsou jiné, nestandardní, jejich výtvarnou práci lze směle posuzovat podle přísných uměleckých kritérií. Psychosociální výbava těchto umělců, kterou naše společnost poněkud redukcionisticky označuje jako „mentální hendikep“ či jako duševní „nemoc“, jim z jiného úhlu pohledu nabízí naprostou tvůrčí svobodu. Díky ní mohou bořit ustálené vnímání prostoru i dějů, které se v něm odehrávají. Na omezené ploše papíru či plátna se tak prolínají různé časové roviny, prostor se štěpí a expanduje a realita interpretovaná prizmatem vnitřního modelu každého z autorů se mísí s jejich bohatou imaginací.

DOX — Centrum současného umění