Russia. Timeless 

Russia. Timeless
Centrum současného umění DOX Poupětova 1, Praha 7 
3. říjen 2019 - 1. prosinec 2019

Praha 7, DOX - Centrum současného umění

Russia. Timeless představuje výrazná umělecká stanoviska ze současného Ruska. Výstava vědomě nezdůrazňuje politická témata ani výrazivo uměleckého aktivismu, dale-ko spíš jde o uměleckou reflexi dějinného a civilizačního koloběhu a o nemožnost vymanit se ze zavedených modelů a vyjetých kolejí, ačkoli ukazují směrem, který neslibuje nic dob-rého. Přesto jednotlivá díla srší jedinečnou nápaditostí, vtipem, uměleckou pronikavostí a myšlenkovou odvahou, jichž je tolik zapotřebí jak v Rusku, tak i jinde.

DOX — Centrum současného umění