Omezená viditelnost obyčejných věcí 

Omezená viditelnost obyčejných věcí
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7 
28. červen 2019 - 30. září 2019

Praha 7, DOX - Centrum současného umění

Název výstavy představující tvorbu umělecké dvojice Sadofsky & Trantina nemá v kontextu světa umění zdánlivě žádný smysl. Viditelnost je vždy omezená a obyčejné věci neexistují. Nenechme se zmást. Tento název je provokací, výsměchem, kamufláží. Tvorba Sadofského a Trantiny si nebere servítky a zjevná anarchistická radikalita umocněná „třeskutou“ kreativitou není v jejich podání pouhou formální gymnastikou nesporné technické bravury.
Vychází z pozice jasně definované v jejich prohlášeních a textech: Role umění a umělecké tvorby daleko přesahuje „svět umění“, který sám o sobě reálně neexistuje. Dnešní estetické kategorie neurčují umělci. Určuje je trh, marketing, zábavní průmysl a reklama. Navzdory tomu, čemu řada teoretiků stále věří, tu současné umění není proto, aby vznikaly nové umělecké styly a aby umění naplňovalo svou vlastní historii. Umění by nemělo být vnímáno jako cíl, ale jako prostředek. Je metodou k dosažení určitého typu poznání, jehož základem je přímá zkušenost.
Odborné a umělecké zázemí obou umělců jim umožňuje vnímat svět umění jako určitý druh „superhry“ a rozvracet jeho pravidla zevnitř.

 

Mnohovrstevnatost, divokost, barevnost, sebevědomí a radikální gesta. Zdá se, že vše je dovoleno. Ale jen na první pohled. To, co se může jevit jako pouhá parodie a cynismus, je v podání dvojice Sadofsky & Trantina autentickou výpovědí a reflexí nejen současného světa umění, ale především světa mimo něj.

Kurátor: Leoš Válka

DOX - Centrum současného umění