Markéta Váradiová: Aby se neviditelné stalo zjevným 

Markéta Váradiová: Aby se neviditelné stalo zjevným
Galerie umění Karlovy Vary — Letohrádek Ostrov, Zámecký park 226, Ostrov 
20. červen 2019 - 6. říjen 2019

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov

Markéta Váradiová (1973) je sochařka a malířka, vystudovala SUPŠ bižuterní v Jablonci nad Nisou. Následně pokračovala na Institutu výtvarné kultury UJEP v Ústí nad Labem a poté dokonce na litevské Akademii Vilniaus dailés Akademija. V roce 2003 nastoupila na Fakultu umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a nakonec na VŠVU v Bratislavě, kde se zaměřila na výtvarné umění. Její tvorba prošla od dob studií zásadním vývojem, nicméně v hledáčku autorčina zájmu byla vždy geometrie, světlo a prostor. Blízké jsou jí také různé přírodní procesy. V posledních letech vyprofilovala svůj projev až k čistému minimalismu. Často používá sklo, dřevo a různé světelné zdroje. Velmi zásadní jsou také její rozměrné malby, na kterých zachycuje nejčastěji
přírodu, ovšem geometricky zjednodušenou.

Kurátorka: Zdeňka Bílková

Letohrádek Ostrov