Dominik Lang – Inventura jednoho ostrova 

Dominik Lang – Inventura jednoho ostrova
Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov, Zámecký park 226, Karlovy Vary 
27. duben 2017 - 16. červenec 2017

Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov

Dominik Lang (1980), absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, který prošel ateliéry Jindřicha Zeithammla, Veroniky Bromové a Jiřího Příhody, připraví pro barokní prostory Letohrádku Ostrov site-specific instalaci přímo na míru této unikátní barokní památky, kterou letohrádek jistě je. Barokní prostor spolu se svým pravidelným oktogonálním rozčleněným a původní freskovou výmalbou, jež alegoricky zobrazuje uspořádání planetárního systému, bude pro Dominika Langa velkou výzvou.

Autor se svých instalacích, které vytváří nejen pro galerijní prostory, zabývá zkoumáním veřejného prostoru, jeho účelu a funkci. Pracuje s rozlišnými materiály, přičemž jej zajímá také jejich fyzická a optická kvalita. Svými zásahy do prostoru znejišťuje diváka a hraje si s jeho reakcí. Pracuje se stereotypním vnímáním prostoru a snaží se jej narušit. Zaměřuje se na vztah mezi objektem a prostorem, mezi objektem a divákem. Jeho instalace jsou čitelné pouze v daném prostoru, pro který vznikly. Obsah autorových děl je tedy vždy přesně dán jeho kontextem.

Letohrádek Ostrov se ve svém výstavním plánu zaměřuje mimo jiné také na výstavy mladých výtvarníků a vizuálních umělců. V přízemí budovy se v rámci volného cyklu Laboratoř současného umění představují noví, mladí, začínající umělci, ale i umělci, kteří i přes nízký věk patří k předním českým tvůrců. Dominik Lang patří k předním konceptuálním sochařům české výtvarné scény.

Galerie umění Karlovy Vary - Letohrádek Ostrov