28. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018 

28. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018
Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno 
11. květen 2018 - 26. srpen 2018

Brno, Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum

Kurátor: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Štěch
Grafická úprava: Matěj Činčera, Jan Kloss, Adam Štěch


28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno, které je již od roku 1963 významnou mezinárodní přehlídkou vizuální kultury, vzniká pod taktovkou kurátorů ze skupiny OKOLO. Společně vytvářejí otevřenou a demokratickou platformu, která bude prezentovat grafický design v celé jeho šíři se všemi odlišnými kreativními přístupy a charaktery grafických projektů. Všestranný pohled by měl představit současný obor v mnoha jeho podobách, vytvořit inspirační mozaiku odlišných názorů a přístupů a otevřít v celé své šíři diskuzi napříč odbornou i laickou veřejností. Důraz bude kladen také na edukaci. Novinkou bude i větší zapojení města Brna, které chce bienále propagovat jako prestižní akci s dlouhodobou tradicí.

Záměrem kurátorů je spolupracovat s tvůrci rozmanitých disciplín a svojí přítomností tak vytvořit jakýsi propojovací prvek, kolem kterého by se vytvořila silná multinázorová platforma. Ve všech částech výstavy se kurátoři chtějí opřít také o experty z jednotlivých oborů a společně vytvořit inspirativní celek a smysluplný obsah, který by komplexně představil grafický design ve všech jeho podobách, a zorganizovat událost, relevantní pro všechny profese a disciplíny spojené s fenoménem grafického designu.

Součástí bienále bude již tradičně soutěžní Mezinárodní přehlídka, ale i množství doprovodných výstav.

DOPROVODNÉ VÝSTAVY K BIENÁLE

František Štorm - Typograf
Grafický design v životě Františka Štorma mezi tvorbou písma a volným uměním.
Kurátor: Vladimir 518

Najbrt
Výstava tvorby jednoho z nejznámějších českých grafických designérů. Koncept výstavy vznikl pod taktovkou Zbyňka Baladrána.
Kurátor: Michal Nanoru

Věk nezávislosti: nová generace tištěných časopisů 
Přehlídka nejzajímavějších tištěných titulů nezávislých časopisů za poslední dva roky.
Kurátor: Steven Watson

Čas a pohyb: Expoziční projekce motion designu
Motion design jako osobitý a dynamický oborový průnik animace, grafického designu, filmu, videa, speciálních efektů a nových technologií.
Kurátor: Oficina!

Porto: Grafická scéna jednoho města
Kreativní prostředí portugalského města Porto očima skupiny OKOLO.
Kurátor: OKOLO

(Akce se koná ve spolupráci s Kanceláří náměstka pro oblast Smart City.)

Mezi plochou a prostorem: Vztah produktového a grafického designu 
Výstava hledá spojitost mezi dvěma svébytnými obory - grafickým a produktovým designem.
Kurátor: OKOLO

Out of the Box: Grafický design pohledem profesionálů
Vitrína jako symbol muzeální expozice, který různými způsoby pojmou přizvané osobnosti působící v rozmanitých kreativních oblastech spojených s grafickým designem.
Kurátor: OKOLO

Více na 28.bienalebrno.org

Moravská galerie v Brně — Uměleckoprůmyslové muzeum