#DATAMAZE / Datové bludiště 

#DATAMAZE / Datové bludiště
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7 
8. červen 2018 - 27. červen 2019

Praha 7, DOX - Centrum současného umění

https://www.dox.cz/cs/vystavy/datove-bludiste


Vystavující umělci:

!Mediengruppe Bitnik, Aram Bartholl, Paolo Cirio, Adam Harvey

Za poskytnutí časové osy internetu děkujeme rakouskému centru Ars Electronica se sídlem v Linci.

 

Klíčová témata:

Orientace v digitálním prostředí, digitální obsah: příležitosti a rizika, prevence a datová bezpečnost, vliv kybernetizace 


My jsme internet! Náš svět se proměňuje. Jsme svědky revoluce, která za posledních třicet let mění naše uvažování, komunikaci, práci i volný čas. Internet se stal nástrojem a prostředkem přítomným v našem každodenním životě. Vytvořil svět, do kterého se noříme – ale zároveň před ním utíkáme. Tento proces je nezvratný a natrvalo pozměnil fungování naší společnosti. I z tohoto důvodu je důležité reflektovat naši situaci a pozici v něm: nejsme jenom svědky digitální proměny, ale všichni, ať už pasivně nebo aktivně, jsme její součástí.

Vítejte v datovém světě! Projekt #DATAMAZE – Datové bludiště představuje formát tzv. rozšířené výstavyKombinuje koncept výstavy vyvíjející se v čase (work-in-progress) s pracovištěm s knihovnou, určeným pro aktivity a rozvíjení spolupráce napříč oblastmi a tématy týkajícími se kritické reflexe naší existence v digitálním prostředí, a s přednáškovým prostorem.

Umění se zde stává prostředníkem umožňujícím nahlížet a reflektovat naši situaci z netušené a nové perspektivy: Umělecké projekty tematizují svět počítačů a internetu vedou nás k uvědomění, jak na nás působí a jak proměňují náš život i okolní svět. Celý projekt definuje snaha o kritickou reflexi zpětného působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život. Definují jej klíčová témata, která jsou rozvíjena na několika úrovních: Primárně jako vzdělávací programy a další aktivity určené pro žáky a studenty, dále jako prezentace současného umění a projektů na pomezí umění, designu a technologií. Třetí úrovní jsou doprovodné akce – přednášky, workshopy, meet-upy a fab laby pro různě zaměřené  skupiny a širokou veřejnost. 

 IMG 20190428 172410IMG 20190428 172247IMG 20190428 172439

DOX - Centrum současného umění