Peter Fabo 

Peter Fabo
Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 
5. květen 2017 - 16. červen 2017

Praha 1, Ateliér Josefa Sudka

Peter Fabo je umělec jenž svá díla propracovává kontextuálně na několika rovinách.Určující je pro něj práce s fotografií.Nechápe ji ovšem jen jako produkciobrazů, ale především jako médium. Na fotografickém médiu jej zajímají jak možnosti materiální a konceptuální transformace obrazu samotného, tak i formy další práce s ním, např. jak lze fotografii začlenit do komplexnější soustavy – ať již z hlediska prostorového uspořádání (její využití v instalacích), nebo z hlediska významového uspořádání a propojení fotografických obrazů do systémového,„gramaticky“ konstituovaného celku.

Ateliér Josefa Sudka