Fotograf Festival 2017 

Fotograf Festival 2017
Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 
18. říjen 2017 - 19. listopad 2017

Praha 1, Ateliér Josefa Sudka

Fotograf Festival se zabývá průniky fotografie a současného umění – stejně jako partnerské projekty Fotograf Gallery a Fotograf Magazine. Festival probíhá v Praze v podzimních měsících. Díky napojení na řadu institucí a odborníků nabízí celou řadu akcí překračujících rozsah média fotografie směrem ke komunitním projektům, performancím, diskuzím, procházkám a setkáváním také mimo zavedené výstavní prostory. Smyslem festivalu je otevírat společensky a umělecky relevantní témata a skrze různorodý program a média je podrobit odlišným otázkám a intepretacím.

V roce 2017 se představí v pořadí již 7. ročník Fotograf Festivalu nazvaný „Eye in the Sky“, v jehož rámci se budeme zabývat tématy přesunu z analogové do digitální každodenní zkušenosti a okolnostmi tento jev provázejícími. Nekonečná přítomnost digitálního prostoru vytvořila paralelní nový svět, ve kterém se teprve snažíme zorientovat a zatímco všechny obavy jsou úspěšně potlačovány v adoraci domnělého pokroku, naše mysl a tělo jsou postupně rekonstituovány. Prožíváme kolektivní online přenos evoluce nebo jejího opaku?

Současná umělecká praxe prochází fází obsese popsanými fenomény, otázkami, které postrádají jednoznačné odpovědi a končí často v prosté deskripci problému. Fotograf Festival 2017 vytvoří rámec pro uchopení těchto uměleckých tendencí v médiích fotografie a filmu, tj. médiích, která se stávají součástí lidského organismu, někdy omezující jindy rozšiřující jeho možnosti.

Informace o programech a místech konání festivalu

 


Ateliér Josefa Sudka