IN: FORM 

IN: FORM
Bold Gallery, U měšťanského pivovaru 6a, Praha 7 
13. únor 2019 - 2. březen 2019

Praha 7, Bold Gallery

Alžběta Rajchlová | Eva Hérová | Jan Uličný | Juraj Ďuriš | Karolína Šulcová | Kateřina Čápová | Lucie Michnová | Magdalena Uhlířová | Martin Žák | Matouš Háša | Ondřej Filípek | Zuzana Dvorská Šípová

„Být ve formě" je idiom, jehož synonyma jsou např. „být fit" nebo „být připraven". Používáme jej většinou ve sportovní terminologii, přičemž označuje zejména jakési očekávání, výjimečnost a kvalitu, a tak ho přisuzujeme k nejrůznějším černým koním a hvězdám. Termín ale můžeme užít i mimo sportovní svět, např. v umění, v němž ho lze vztáhnout k tvůrcům, co dokáží zaujmout např. řemeslným provedením, poetičností, inovací, či originálním vyprávěním příběhů.

Výstava prezentuje dvanáct takových talentů. Najdeme mezi nimi zejména malířky a malíře z pražské AVU a UMPRUM, Alžbětu Rajchlovou (*1999), Evu Hérovou (*1987), Jana Uličného (*1989), Karolínu Šulcovou (*1997), Lucii Michnovou (*1987) a Magdalenu Uhlířovou (*1995), kteří i přes svůj status studenta mají už specifické stylové vymezení, výstavní zkušenosti nebo praxi z více oborů. Sestavu doplňují stejně schopní nedávní absolventi, Kateřina Čápová (*1992), Martin Žák (*1992), Matouš Háša (*1992) aOndřej Filípek (*1993), kteří z části znovu představují své diplomové práce, takže si i v jejich případě výstava udržuje akademický charakter. Oponujícími autory jsou pak Juraj Ďuriš (*1992) a Zuzana Dvorská Šípová (*1977). Oba sice také diplomovali nedávno, před dvěma lety, ale Juraj Ďuriš namísto pražských škol absolvoval bratislavskou VŠVU a Zuzana Dvorská Šípová jakožto středogenerační autorka má zkušenosti s vystavováním dlouho před svými akademickými začátky. 

Bold Gallery