Míla Furstová: všechny mé řeky 

Míla Furstová: všechny mé řeky
Galerie Miro v kostele sv. Rocha, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 
16. listopad 2018 - 28. únor 2019

Praha 1, Galerie Miro v kostele sv. Rocha

galeriemiro.cz


 

když v létě roku 2015 vystavovala grafička míla Fürstová v Galerii mIro svou novou tvorbu, byla čerstvě „ověnčena“ úspěšnou spoluprací se skupinou Coldplay. Tehdy měla za sebou téměř dva roky práce na přípravě designu několika singlů a alba „Ghost stories“. vše vyvrcholilo zapojením těchto výtvarných motivů do propagace projektu a nakonec i do samotných koncertů. Dokonce za pomoci pohybové animace.Často intimní grafická práce se tak stala monumentální součástí velkolepé hudební show. Již tehdy, v roce 2015, vyvstala otázka, jak si s nabyvší popularitou autorka poradí, zda na velký úspěch dokáže navázat svou novou tvorbou. Že to dokáže, se projevilo částečně již na zmiňované výstavě, naplno potom právě na druhé výstavě uskutečněné v Galerii mIro o tři roky později. I když ne úplně všechny
exponáty jsou z poslední doby, jsou v České republice neviděné nebo alespoň neokoukané. Cklus „mateřství“ je v díle Míly Fürstové od roku 2015 a především od roku 2016, zcela novým motivem, jistě podloženým vlastními zkušenostmi. Křídla, symbol spolupráce na velké show, jsou pověšena na ramínko a odložena. Prožitky již nejsou výlučně osobní, jsou vnímány v rámci rodiny. Vrcholem tohoto úsilí je částečná inspirace na Mílině novém mistrovském dílu „všechny řeky, které skrze mě plynou“ z roku 2018. Autorka zde shrnuje svět mateřství snad se všemi předchozími inspiracemi, a pokouší se vše sjednotit ho v monumentální grafice složené ze šesti leptů o celkovém rozměru 170 x 170 cm.Vyjádřila zde jakési shrnutí svých výtvarných úvah v jednom díle. Jednotlivé řeky inspirace se proplétají jako klenby pražského
vladislavského sálu k univerzálnímu shrnutí Mílina světa. Objevují se tu neopomenutelné motivy cestování, vyjadřované v autorčině grafické mluvě papírovou lodičkou, ptáky, plovoucími i létajícími rybami a nakonec i letadly, papírovými i skutečnými. Jsou tu
samozřejmě hvězdné oblohy - autorčino velké téma, anděl strážný, Duch svatý, tajemný les plný stínů a světel i houbařské úlovky. Všechny tyto řeky vytváří monstrózní siluetu postavy, připomínající renesanční anglické dámy v obřích sukních z obručí. Nakonec tato velesukně je i útočištěm a domovem dětí. yGrafika byla v roce 2018 vybrána na prestižní „summer exhibition“ v royal academy of arts. Zde byla vystavena společně s díly umělců, jakými jsou například David Hockney, Anselm Kieffer nebo Tracey Emin. Autorčina touha sdělovat grafikou své prožitky je blízká vášni literární. Tyto sklony jsou patrné i na některých grafických listech, některé jsou dokonce přímou ilustrací oblíbené literatury. samota ve věži obklopené vesmírem, do níž nahlíží luna, a v níž se promítá les, ptačí let, labyrint, půvaby domova, českého i anglického. obdobně noční les „tajemství stínů“ kombinuje stíny stromů se stíny světla hvězd i luny. objevují se tu i vyřezávané proudy - řeky, skalpelem prořezávané grafické listy. A další motivy věže, tentokrát majáku, ze kterého se linou graficky ztvárněné linie, spirály. tyto věže a majáky z roku 2016 dokládají splněnou autorčinu touhu po vícebarevných a barevně sytějších grafikách. Míla Fürstová je známá svými grafickými experimenty, přáním posouvat hranice grafického výrazu do neprobádaných končin. tak začala grafické listy skládat do velkých souborů, využívala zrcadlových efektů grafiky, prořezává listy do tajemných vln, vyřezává
jednotlivé motivy a skládá je v další velkoformátové sestavy. Pouhým rytmem prořezávaných otvorů vytváří siluety zvířat. ale jsou to siluety zvířat v pohybu, vzachycení okamžiku. rastr vyřezaných otvorů je schopen vyjádřit i perspektivní zkratku. Míla dokáže rozvíjet i bohaté tradice kdysi velmi ceněné české grafiky.
experimentátorství, používání starších desek v kombinaci s novými, nová skladebnost a zásahy do grafických listů i matric ji zákonitě vedou k originální autorské tvorbě, která se neopakuje v mnohočetných nákladech.Její zájem o literaturu, historii umění a architekturu významně zasahuje do její grafické, znakové mluvy. s
polu s osobními prožitky vytváří unikátní autorčin poetický svět.
Mgr. Petr Štěpán
historik umění

Galerie Miro v kostele sv. Rocha