Petr Písařík - Space Maker 

Petr Písařík - Space Maker
Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1 
6. září 2018 - 25. listopad 2018

Praha 1, Galerie Rudolfinum

http://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/pripravujeme/petr-pisarik/

 

Kurátor: David Korecký


Písaříkovy malby a trojrozměrné objekty mají svůj počátek v rozbití zdánlivého celkového obrazu světa, který nás obklopuje. Autor iniciuje proud neustálých materiálových, tvarových i ideových proměn a jeho objekty se vyznačují proměnlivou, nestabilní kompozicí, fragmentární a dočasnou povahou. Jeho díla nemají jednoznačný styl a asi právě proto jsou autentickým odrazem povahy současného životního rytmu. Písařík nikdy nepropadal módním vlnám a jeho solitérnost nebyla vždy brána jako ctnost, což je chyba - lpění na nezařaditelnosti je u Písaříka manifestací osobní svobody jako základního předpokladu tvůrčího ducha.

Petr Písařík se narodil v roce 1968 v Třeboni, žije v Praze. V letech 1987-1994 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (ateliéry Stanislava Kolíbala, Milana Knížáka a Aleše Veselého), 1989-1993 byl členem skupiny Pondělí (Milena Dopitová, Pavel Humhal, Petr Lysáček, Michal Nesázal, Petr Zubek). Vystavuje u nás i v zahraničí, v Galerii Rudolfinum byla jeho díla v roce 2006 vystavena v rámci skupinové výstavy Akné – současná česká malba ze sbírky Richarda Adama.

Vstupné: Plné vstupné 130 Kč / snížené vstupné 80 Kč

 

Galerie Rudolfinum