Renáta Fučíková: Svět v ilustracích 

Renáta Fučíková: Svět v ilustracích
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod 
22. květen 2020 - 12. červenec 2020

Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě spolupracuje s Renátou Fučíkovou již dlouhá léta. Autorskou výstavu jí připravila již v roce 2004. V následujících letech byly její práce často součástí tematických či skupinových výstav v této galerii specializující se svými sbírkovými fondy a výstavami na českou ilustraci. V roce 2020 opět realizujeme Renátě Fučíkové autorskou výstavu, jejíž rozsah je spíše menší, tematický a postihuje jen část z rozsáhlého autorčina díla. Jak název napovídá, tematickou inspirací nám byly ilustrace z knihy „Jan Amos Komenský“ a dalších knih, jež se nějakým způsobem dotýkají myšlenkového odkazu tohoto jedinečného českého myslitele, prvního Evropana mezi českými intelektuály raného novověku, jehož 350. výročí úmrtí si letos připomínáme. Jeho nejen pedagogický, ale všeobecný humanismus je vysoce aktuální i v současné době.

Téma této výstavy ve spojení díla Renáty Fučíkové a idejí J. A. Komenského považuji za více než příznačné, neboť autorka intuitivně kráčí ve šlépějích velkého pedagoga, realizujíce svůj vlastní „Orbis pictus“ – Svět v ilustracích.

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě