udalosti41 fb

8. října (pondělí)

17:30 Muzeum umění Olomouc, křížová chodba v Arcidiecézním muzeu - zahájení festivalu Dny židovské kultury Olomouc a vernisáž výstavy Masaryk a Svatá země

18:00 Centrum pro současné umění Praha, Praha 7 - vernisáž výstavy Neprožitý život; Špehování reprodukované práce; Vystavování zaměstnání - Isabela Grosseová a členové kroužku Fotokafe v rámci Fotograf Festival #8

9. října (úterý)

15:00 Moravská galerie v Brně, Pražákův palác - Komentovaná prohlídka: CREATIV 60 +: INEZ TUSCHNEROVÁ

17:00 Dům umění Brno, Dům pánů z Kunštátu - komentovaná prohlídka - Pavel Vančát - StarPoint 2018

17:00 Muzeum umění Olomouc, Mozarteum - přednáška Evy Janáčové Země zaslíbená. Česko – izraelští výtvarníci

17:30 GHMP - Colloredo-Mansfeldský palác, Praha 1 - přednáška Terezy Kučerové Zborníkové: Příběhy soch III: Svatí na Karlově mostě a jejich zobrazení ve výtvarném umění I.

18:00 Galerie Nová síň, Praha 2 - vernisáž výstavy Petr Řehoř: Fragmenty

18:00 Galerie u milenky, Praha 10 - Vernisáž výstavy Vladimíra Kočičky Vnímání snů v čase

19:00 CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Praha 2 - přednáška Obraz versus gentrifikace

19:00 Meetfactory, Praha 5 - Tuesday Squats, doprovodný program k výstavě Slav Squatting and Its Discontents, diskuze a perfomativní přednášky (anglicky)

10. října (středa)

16:30 Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha 1 - přednáška Petr Wittlich: Hyperfigura – k problematice figury v moderním umění

17:00 Muzeum umění Olomouc, Mozarteum - přednáška  Pavel Zatloukal: Engelmannova pozdní evropská léta

17:00 Muzeum umění a designu Benešov - Beseda o vítězném návrhu úpravy Masarykova a Malého náměstí

18:00 CAMP - Centrum architektury a městského plánování, Praha 2 -  Pře(d)stav si Prahu - komentovaná prohlídka výstavy

18:00 Francouzský institut, Praha 1 - Pierre Brulle: Kupka a mašinimus, František Kupka 1871–1957 | odborné přednášky

19:00 Holešovická šachta, Praha 7 - Vernisáž: Markéta Jáchimová & Ondřej Čech | Interieur Domestique

11 října (čtvrtek)

10:00 - 22:00 Pragovka Art District - Korzo Pragovka - dernisáže tří výstav a komentované prohlídky všech výstav – jak končících, tak běžících. Dále je na programu dopolední dětský workshop a část programu minifestivalu JAMU+ v prvním zálivu Pragovky 

14:00 Pražské kreativní centrum, Praha 1 - veřejná diskuze Jak umění ve školách přispívá k budování demokratických hodnot a občanské společnosti? Zkušenosti z České republiky i zahraničí.

16:00 Pražské kreativní centrum, Praha 1 - Promítání a vernisáž uměleckých prací žáků a studentů zapojených do programu Kreativní partnerství na téma československých dějin a demokratických hodnot.

17:00 Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem - Beseda s autory výstavy Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula

18:00 GHMP - Městská knihovna, 2. patro, Praha 1 -  Komentovaná prohlídka výstavy Perform-Made – Udržitelné záblesky s autorem Tomášem Rullerem

18:00 Villa Pellé, Praha 6 - Komentovaná prohlídka výstavy Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce 

18:00 Zimní refektář Strahovského kláštera - Vernisáž výstavy obrazů Martina Mrkvy "Inter angeli"

18:00 Desfourský palác, Praha 1 - Diskuze: Západ není západ | 4+4 dny v pohybu 2018, umělecká kritika a vymezení Západu

18:30 prostor39, Praha 3 - Psychedelikatesy: Psychedelický mozek a vědomí očima neurověd

18:30 Atelirér v továrně, Praha 4 - Fotokafrání s Jiřím Píšou, setkání s "Pražským fotografem"

20:00 Desfourský palác, Praha 1 - ArtMap slaví 10 let!

12. října (pátek)

13. října (sobota)

11.30 - 17:00 Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění - workshop animovaného filmu pro děti od 9 do 15 let Homo artefactus animare

14:00 - 17:00 Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem - Výtvarné experimenty / Dílna pro veřejnost

14. října (neděle)

18:00 White Pearl Gallery, Praha 2 - Alžběta Jungrová _ Po noci přijde ráno _ Dernisáž