7. října (pondělí)

8. října (úterý)

17:00 Západočeská galerie v Plzni - Komentovaná prohlídka výstavy Studio Najbrt Basics

17:30 GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum, Praha 1 - Příběhy soch I.: Svatí na Karlově mostě a jejich zobrazení ve výtvarném umění II.

18:00 Café Lajka, Praha 7 - přednáška o art brut umělkyni Anně Zemánkové (přednáší Terezie Zemánková)

18:00 Galerie kritiků, Praha 1 - vernisáž výstavy Vzduch ve městě / City Air

18:00 Galerie Nová síň, Praha 1 - vernisáž výstavy Bohunka Waageová: Andělé země

18:00 Arcimboldo, Praha 1 - vernisáž výstavy Past Lives

18:00 Galerie Millennium, Praha 1 - vernisáž výstavy Arnošt Paderlík - Kresba a plastika

9. října (středa)

16:30 Muzeum umění Olomouc, Muzeum moderního umění - Architekt Petr Brauner- komentovaná prohlídka

17:00 Galerie výtvarného umění v Chebu - přednáška Štěpán Vácha: Umění rané renesance ve Florencii

18:00 Galerie U Betlémské kaple, Praha 1 - vernisáž výstavy Střed v pohybu

18:00 Artinbox Gallery, Praha 1 - vernisáž výstavy Václav Zykmund: Fotografie, kresby, koláže

18:30 Muzeum hlavního města Prahy, Praha 8 - přednáška Město naruby, z přednáškového cyklu k výstavě EPOS 257: Dýmová hora

18:30 Národní galerie Praha, Veletržní palác, Praha 7 - komentovaná prohlídka výstavy Alberto Giacometti (rezervace)

19:00 Moravská galerie v Brně, Pražákův palác - Videogram: Spolka

10. října (čtvrtek)

16:30 Národní galerie Praha, Veletržní palác, Praha 7 - Komentovaná prohlídka s autorem a kurátorem výstavy Josef Bolf: Tušení stínu (rezervace)

17:00 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - vernisáž výstavy Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky

17:30 Oblastní galerie Liberec - vernisáž výstav Josef Váchal: Fotografie

17:30 Oblastní galerie Liberec - Markéta Zlesáková: Hledání smyslu namalovaného krokodýla na obloze

18:00 Galerie Rudolfinum, Praha 1 - komentovaná prohlídka výstavy Daniel Pitín – Papírová věž

19:00 Galerie Kvalitář, Praha 1 - vernisáž výstavy Kontakt. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966–2018

19:00 Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1 - závěrečný večer výstavy Za pravdu.

11. října (pátek)

17:00 Foyer divadla Pasáž Třebíč - vernisáž výstavy Lukáš Žentel - Setkání

11:00 Moravská galerie v Brně, Pražákův palác - VÝŽIVA: CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 2019

19:00 Museum Kampa, Praha 1 - vernisáž výstavy Mnohoznačnost struktur / dynamika sil

12. října (sobota)

14:00 GHMP, Zámek Troja, Praha 7 - komentovaná prohlídka Zámku Troja

16:00 Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora - vernisáž výstavy Srdce velkoměsta - Práce na papíře ze sbírek GASK

16:00 Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora - vernisáž výstavy Josef Hampl: Do prostoru

13. října (neděle)

14.00 Muzeum hl. m. Prahy, Studijní a dokumentační centrum Norbertov, Praha 6 - komentovaná vycházka Od Müllerovy vily ke Střešovickému hřbitovu