5. srpna (pondělí)

6. srpna (úterý)

17:00 Galerie Evropského domu, Plzeň - vernisáž výstavy Ota Janeček a kniha

18:00 Galerie Nová síň, Praha 1 - vernisáž výstavy Marek Florian: Světlo ze Světla

7. srpna (středa)

10:00 - 14:00 GHMP, Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii, Praha 7 - workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené: Konfrontace prostoru II. - k výstavě Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: sochy a objekty  (rezervace)

17:00 Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum Kroměříž - přednáška Grafické album Květné zahrady a jeho další osudy

17:00 Galerie Hollar, Praha 1 - vernisáž výstavy Daniela Hahnová Benešová

18:00 Galerie Jiřího Jílka, Šumperk - vernisáž výstavy Jana Budíková: Houštiny

18:00 Galerie U Betlémské kaple, Praha 1 - vernisáž výstavy Alén Diviš / Josef Zlamal

18:00 Galerie Moderna, Praha 1 - vernisáž výstavy Victor Vasarely: 1940-1990

8. srpna (čtvrtek)

10:00 - 11:30 Moravská galerie v Brně, Pražákův palác - BAREVNÉ DOPOLEDNE: TRUBKY PODLE ALIHO ( pro děti 2−6 let s rodiči)

15:00 - 18:00 GHMP, Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii, Praha 7 - výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barokní obraz, vrstvy a barvy IV. - k výstavě Kamenné poklady pražských zahrad (rezervace) 

9. srpna (pátek)

18:00 Galerie Klatovy / Klenová, kostel sv. Vavřince v Klatovech - vernisáž výstavy Markéta Jáchimová

10. srpna (sobota)

15:00 8smička, Humpolec - komentovaná prohlídka výstavou Vrchovina, krabatina, mrchovina

18:30 - 24:00 Zámek Mikulov - ukončení 26. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia “dílna“ a zahájení výstavy

11. srpna (neděle)

15:00 - 18:00 GHMP, Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii, Praha 7 - výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barokní obraz, vrstvy a barvy I. - k výstavě Kamenné poklady pražských zahrad (rezervace)

17:00 Dům umění města Brna, Dům umění - BRNO ART OPEN 2019 - komentovaná procházka s kurátorským kolektivem Café Utopia