29. července (pondělí)

30. července (úterý)

18:00 Art & Event Gallery Černá Labuť, Praha 1 - komentovaná prohlídka a křest katalogu výstavy Girls, Girls, Girls...

31. července (středa)

18:00 Národní galerie Praha, Šternberský palác, Praha 1 - přednáška Discordia concors. Nové pohledy na rudolfinské umění a Sasko

18:30 Národní galerie Praha, Veletržní palác, Praha 7 - komentovaná prohlídka výstavy Alberto Giacometti (rezervace)

1. srpna (čtvrtek)

09:00 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - zahájení výstavy fotografií z Osvobozeného divadla z archivu Ateliéru Paul

10.00 - 11.30 Moravská galerie v Brně, Pražákův palác - BAREVNÉ DOPOLEDNE: STOPA KE STOPĚ (Program pro děti 2−6 let s rodiči)

10:00 - 14:00 GHMP, Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii, Praha 7 - workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené: Konfrontace prostoru I. - k výstavě Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: sochy a objekty (rezervace)

15:00 - 18:00 GHMP, Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii, Praha 7 - výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Barokní obraz, vrstvy a barvy III. - k výstavě Kamenné poklady pražských zahrad (rezervace)

17:30 Klášter Milevsko, barokní prelatura - vernisáž výstavy TVARY A TVÁŘE

18:00 Zelený domeček, Police nad Metují - vernisáž výstavy Jiří Slíva: Humor v grafice

2. srpna (pátek)

15:00 - 18:00 GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum, Praha 1 - výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Formy a struktury v architektuře I. - k výstavě Lukáš Machalický: Hodina eklektismu (rezervace)

3. srpna (sobota)

4. srpna (neděle)

15:00 - 18:00 GHMP, Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii, Praha 7 - výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Tvary, struktury a fragmenty I. - k výstavě Aleš Hnízdil, Jiří Kačer: sochy a objekty (rezervace)