1. července (pondělí)

10:00 Galerie La Femme, Praha 1 - zahájení výstavy Léto v Galerii La Femme

10:00 Galerie Miro, Praha 1 - zahájení výstavy Úžasné světy

2. července (úterý)

15:30 Galerie Rudolfinum, Praha 1 - komentovaná prohlídka prostor České filharmonie a Galerie Rudolfinum s prohlídkou výstavy A COOL BREEZE (rezervace)

16:00 Galerie Rudolfinum, Praha 1 - komentovaná prohlídka prostor České filharmonie a Galerie Rudolfinum s prohlídkou výstavy A COOL BREEZE (rezervace)

18:00 Galerie Prostor 228 v Liberci - vernisáž výstavy ONDŘEJ ROUBÍK

3. července (středa)

17:00 Dům umění města Brna, Dům umění - komentovaná prohlídka výstavy BRNO ART OPEN 2019

17:00 Muzeum umění Olomouc, Arcidiecézní muzeum Kroměříž - přednáška Založení kroměřížské biskupské knihovny

17:00 Galerie výtvarného umění v Náchodě - vernisáž výstavy Ondřej Oliva: Urban Space

17:00 Galerie Hollar, Praha 1 - vernisáž výstavy Milena Šoltészová : Grafika a kresby

18:00 Galerie Jiřího Jílka v Šumperku - vernisáž výstavy PAVEL KONEČNÝ: Ohlédnutí / k sedmdesátinám

4. července (čtvrtek)

10:00 Moravská galerie v Brně, Pražákův palác - BAREVNÉ DOPOLEDNE: ROZLOŽÍME TO! (pro děti 2−6 let s rodiči)

5. července (pátek)

6. července (sobota)

7. července (neděle)

14:00 GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha 1 - prohlídka Domu U Kamenného zvonu zaměřená na historii objektu