modrykun

 

Mnohým z nás do cesty během života vstoupí duševní problémy – duševní one-mocnění. Ať už se s nimi budeme potýkat my sami, či budou trápit někoho z našich blízkých, budeme s nimi muset, dříve nebo později, nějak naložit.Potřeba pomoci sobě nebo druhému se však může setkat s rozporuplností, nevě-domostí, strachem z nepochopení, odmítnutí, osamění, obavami ze stigmatizace, předsudky, z diskriminace... Duševní onemocnění je i ve 21. století tabu. Místo pomoci bezmoc? To ne!

 

Ledovec, z.s. ve spolupráci s Animánií, z.s.a České galerie při Fokusu Praha, z.ú. vyhlašují skoro celoroční výtvarnou soutěž.

Trvání soutěže: 6. října 2018 - 30. června 2019

Tématem soutěže je duševní zdraví a duševní onemocnění, předsudky, stigma a diskriminace - ve škole, v rodině, ve společnosti

Soutěž je vypsána pro skupiny dětí a mládeže – 3 věkové kategorie:

1. kategorie 6-9 let

2. kategorie 10-14 let

3. kategorie 15-19 let

(Skupinou se rozumí 3 -10 účastníků z dané kategorie + dospělá osoba)

Podmínkou vzniku práce je vedení dospělou osobou, která se aktivně podílí na vzniku skupinového výtvarného díla zejména seznámením dětí/mládeže s problematikou (duševního onemocnění, stigmatem a diskriminací lidí se zkušeností s duševním onemocněním, apod.) prostřednictvím pracovních listů a videoukázek.

Inspiraci, jak s tématem pracovat, najdete v „Manuálu k výtvarné soutěži O duševním zdraví na rovinu“, přihlášku a další přílohy si může stáhnout si můžete na www.pomocnaskola.cz nebo Vám jej na požádání pošleme. Pište si o něj na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

modrykun2AUTOŘI VYBRANÉ VÝTVARNÉ PRÁCE BUDOU:

• Oceněni destigmatizačním módním kouskem.

• mít volný vstup na akci dle vlastního výběru v rámci DPDZ 2019 (diva-delní představení / koncert /workshop ap.)

VYBRANÉ PRÁCE BUDOU:

• zveřejněny na webu www.ceskegalerie.cz

• vystaveny v prostorách Moving Station v Plzni v rámci akce Dny pro duševní zdraví 2019, jejíž součástí bude vernisáž spojená s vyhlášením výsledků a předáním ocenění (ŘÍJEN 2019)

• zveřejněny v Ledovkách (čtvrtletník Ledovce z.s.) Autoři vybraných prací budou předem vyrozuměni emailem nebo telefonem.

PRAVIDLA:

• Výtvarné techniky a formát je omezen pouze na plošná díla (kresba, malba, grafika, práce s fotografií, koláž apod.).

• Doporučený formát: A2 – A0.• Každá soutěžící skupina může přihlásit jedno dílo.

• Každé dílo musí být opatřeno názvem díla, jmény autorů s ročníky narození a soutěžní kategorií, měsícem a rokem vyhotovení a musí obsahovat doprovodný text (o tom, jak dílo vznikalo) v rozsahu max. jedna strana A4.

• Nezapomeňte připojit kontakt – nejlépe e-mail /telefon.

• Podmínkou je připojit k zaslané soutěžní práci vyplněný formulář Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů. Ten najdete na www.pomocnaskola.cz nebo si o něj napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KONTAKT:

Práce zasílejte či přinášejte (po předchozí domluvě na +420 735 751 255 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do konce červa 2019 na adresu:

Poradenské centrum Ledovec, Karoliny Světlé 13323 00 Plzeň

Na obálku uveďte „VV soutěž“

Výtvarné práce vyhodnotí během léta 2019 porota složená z pracovníků výše uvedených organizací, umělců, lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

A4 letak vytvarna soutez FB