Hulačová - Keresztes - Janoušek: Éntomos  Hulačová - Keresztes - Janoušek: Éntomos
Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1 
21. listopad 2018 - 3. březen 2019

http://ghmp.cz/vystavy/entomos-hulacova-keresztes-janousek/


kurátorka: Sandra Baborovská

Výstava představí dvě mladé sochařky, vycházející středoevropské hvězdy, českou umělkyni Annu Hulačovou (*1984) a její maďarskou vrstevnici Zsófii Keresztes (*1985). Obě navazují na surrealistické tendence, které vyvrcholily ve 30. letech 20. století, a zároveň na tehdejší předtuchu a všudypřítomnou hrozbu lidské zkázy jako důsledku lidského jednání. Proto si zvolily jako „hosta“ Františka Janouška (1890–1943), významného českého surrealistu. Ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy se nachází jeho ilustrace k Maeterlinckově knize Život včel z roku 1935. Název výstavy odkazuje k řeckému pojmu „éntomos“, ze kterého později vzniklo označení pro hmyz: „éntoma“. Obě autorky vidí v dnešní ekologické krizi, kdy vymírají včely a ostatní hmyz, předzvěst lidské katastrofy. Zsófie Keresztes pracuje s tématy sebe-požírání a Anna Hulačová se zabývá symbiózou člověka a hmyzu. Éntomos je jejich první společnou výstavou.

 

Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác