Václav Hollar a umění kresby 

Václav Hollar a umění kresby
Národní galerie Praha — Palác Kinských, Staroměstské náměstí 12, Praha 1 
22. listopad 2019 - 23. únor 2020

Praha 1, Národní galerie Praha - Palác Kinských

www.ngprague.cz/exposition-detail/vaclav-hollar-a-umeni-kresby/


Komentované prohlídky — viz doprovodný program!
Cena: 270 Kč, snížené 200 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Doba trvání: cca 80 min. / Místo setkání: před vstupem do výstavy / Rezervace bude spuštěna na GoOut.cz

Václav Hollar (Praha 1607 – Londýn 1677) byl doposud na výstavách i v publikacích představován zejména jako grafik, méně už jako kreslíř. Národní galerie Praha vydala v roce 2017 monografii – soupisový katalog jeho kreseb, které mnohdy představují vrchol soudobého evropského kreslířského umění. Výstava je vůbec poprvé zaměřena téměř výhradně na jeho kresby, na jejich uměleckou kvalitu a význam, který by měl být podtržen srovnáním s kresbami Hollarových předchůdců, současníků a následovníků, jako například Jorise Hoefnagela, Matthäe Meriana st., Rembrandta van Rijn, Lamberta Doomera nebo Francise Place a dalších. Nechybí však také několik grafických listů a obrazů od autorů, kteří měli k Hollarovu dílu nějaký vztah. NGP chce ukázat Hollarovy kreslířské kořeny a další možné inspirace, ale také jeho jedinečnost a význam v rámci evropského umění 17. století.

Na výstavě je představena řada špičkových děl zapůjčených z významných evropských sbírek, například z londýnského British Musea, Kupferstichkabinettu v Berlíně, z vídeňské Albertiny a mnoha dalších muzeí a také soukromých sbírek.

Kurátorka: Alena Volrábová

Výstava se koná pod záštitou J. E. pana Nicka Archera, velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Národní galerie Praha — Palác Kinských

VSTUPNÉ
  • Základní 220 Kč
  • Snížené 150 Kč
  • Rodinné 350 Kč
  • Školní skupiny 30 Kč

Václav Hollar, Pohled na Prahu ze svahu Petřína, 1636, Národní galerie Praha