Lukáš Tůma: oka/mžiky 

Lukáš Tůma: oka/mžiky
Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice 
18. září 2019 - 17. listopad 2019

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše

Lukáš Tůma (nar. 1976) se věnuje různým výtvarným technikám, nejen grafice a kresbě, ale také plastice. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění v grafickém ateliéru Jiřího Lindovského a sochařském ateliéru Jindřicha Zeithammla.
Na výstavě ve Východočeské galerii v Pardubicích bude představen výběr z Tůmovy dosavadní grafické tvorby, ale i práce vznikající v současnosti. Podstatné pro jeho tvorbu je poznání a pochopení vzniku grafiky, její historie a technologie, ale i svoboda experimentování. Dokonalé řemeslné zpracování jeho grafických listů provází přirozenost, jemnost, nenucenost, čistota a často
i velmi promyšlená symbolika. Zkoumá hranice a výtvarné možnosti jednotlivých grafických technik a vzájemně je propojuje. Neobvykle kombinuje hlubotiskové techniky s tiskem z výšky či sestavuje obraz z několika tiskových matric.
Tůmovy poznámky, vztahující se ke grafickému cyklu Cesta, výstižně charakterizují způsob, jakým přemýšlí o své práci: „Cesta pro mě znamená způsob poznání světa, kontemplaci, pohyb i setrvání. Chválím krásu všednosti. Náměty mé práce jsou běžné a všední. Nehledám je. Jsou všude kolem mě. Je úplně jedno, kde je zahlédnu. Vidím je v daný čas a na daném místě, způsobem ,oka mžiku’..”
Lukáš Tůma několik let pracoval jako asistent Ateliéru výtvarné přípravy na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli jako vyučující kresby, malby a grafických technik. V roce 2007 se představil v Pardubicích výstavou v univerzitní galerii. Výstava oka/mžiky ve VČG je tedy druhým zastavením v Pardubicích na jeho cestě.

Kurátor výstavy: Ondřej Bouček

Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše