Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Od Moneta k Picassovi. Kolekce Batliner. 

Od Moneta k Picassovi. Kolekce Batliner.
Albertina, Vídeň 
1. červenec 2019 - 31. červenec 2020

Vídeň, Albertina

Sbírka Batliner, kterou vlastní vídeňská Albertina, se řadí k nejvýznamnějším evropským sbírkám klasické moderny.

Výchozím bodem stálé expozice jsou umělci impresionismu a postimpresionismu jako Monet, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec a Gauguin. Další těžiště představuje německý expresionismus s uměleckými skupinami Die Brücke a Der Blaue Reiter, stejně jako Neue Sachlichkeit s díly Wackera, Sedlaceka a Hofera. Rakouské umění je zastoupeno díly Kokoschky a malbami Eggera-Lienze, rozmanitost ruské avantgardy ilustrují malby Goncharové, Malevicha a Chagalla.

Korunu slávy tvoří četná díla Pabla Picassa: můžeme spatřit mistrovská díla od jeho raných kubistických obrazů přes zralá díla čtyřicátých let a vynikající, dosud nikdy neprezentovanou tištěnou grafiku, až k malbám z jeho experimentální pozdní tvorby.

Herbert Batliner, jeden z největších sběratelů umění naší doby, zemřel 8. června 2019 ve Vaduzu po dlouhé a vážné nemoci ve věku 90 let. Svoji sbírku daroval galerii Albertina v roce 2007.

Albertina