Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Irena Šafránková: Uhlem, pastelem, olejem 

Irena Šafránková: Uhlem, pastelem, olejem
Galerie Jiřího Jílka, Dům kultury s.r.o., Fialova 3, Šumperk 
5. červen 2019 - 30. červen 2019

Šumperk, Galerie Jiřího Jílka

 


Paní Irena maluje i olejem, snad ale víc kreslí. Její záběr je daleko širší, a přece výtvarný doprovod jazykově vybroušených slov Daniely Fischerové, jejích krátkých textů s překvapivým vyústěním, v malířčině práci dominuje. Stačí i malý arch papíru a pozornému neunikne velkorysé pojetí a zjevná monumentalita skromné, až nenápadné kresby. Uvolněná ruka v práci s uhlem či pastelem v úsporné zkratce podtrhuje volně nahozený obrys andělova těla v letu, tváře ženy, prstů její ruky a vějíře v ní, jiskry naděje ve sněhu, rostliny, květu nebo plodu. Měkké vymezení chvějivého tvaru, někdy na rozostřeném tmavém pozadí a jindy zrozeného už jen ze světla nebo z vrženého stínu, účinek kresby násobí. Zve nás do tajemství v jeho tušení, do tiché nápovědi, otevřené snění. Malířka naznačí a snad i jemně dovypráví, vyladí vlastní vizi s napsaným příběhem, rozezní strunu v sobě i ve čtenáři ilustrované knihy. Ať kreslí uhlem nebo maluje v jasné, často jedné základní barvě, výrazně červené nebo jindy v zelené či modré, vždy v čiré prostotě a v přirozené radosti z ní.
Šumperští poznali obě na 13. ročníku už tradičního literárního a filmového festivalu „Město čte knihu" - tehdy právě Danielinu „Zbytečnou koroptev aneb důvěrné sdělení " - a byl to svátek pro všechny zúčastněné. Snad ještě nikdo z dřívějších hostů festivalu nevěnoval se s takovou neúnavností po celý čas jeho trvání svým vděčným posluchačům. Daniela pak uvedla i soubor drobných prací Ince, své přítelkyni od nepaměti, ilustrací, kreseb a maleb, vystavených tu souběžně s četbou její knihy v Rytířském sále Vlastivědného muzea. Snadno jsme se domluvili na další výstavě. Na nové setkání těší se obě, stejně jako my. Přejí si vrátit se spolu v čase rozkvetlých rododendronů, bílých květů katalpy a liliovníku v parku před galerií. Snad je příroda vyslyší...
Miroslav Koval

 

Galerie Jiřího Jílka