Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Miloš Jiránek: Tichý hlas 

Miloš Jiránek: Tichý hlas
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24 Jihlava 
23. květen 2019 - 25. srpen 2019

Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě [Komenského 10]

 


Miloš Jiránek (1875 - 1911) | Tichý hlas,
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se společně s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně již pátým rokem podílí na cyklu monografických výstav zaměřených na významné osobnosti české výtvarné scény přelomu 19. a 20. století. Nyní tato volná série pokračuje představením tvorby malíře, spisovatele a výtvarného kritika Miloše Jiránka, který bezpochyby patřil k zakladatelským osobnostem českého moderního umění. Přestože byla jeho umělecká i životní cesta předčasně ukončena, jeho dílo je bezesporu svým obsahem i rozsahem zcela výjimečné a v dnešní době je právem řazeno mezi hlavní vývojové mezníky českého umění.
Za svého života byl Jiránek ceněn především jako vzdělaný kritik, ale jeho malířské dílo zpočátku naráželo na velké nepochopení a teprve s odstupem času mohlo vyniknout v celém svém významu. Na tuto Jiránkovu počáteční komplikovanou pozici na české umělecké scéně poukazuje podtitul výstavy „Tichý hlas“. Ten vychází z teze Josefa Čapka, který v roce 1925 napsal, že „Jiránkův hlas byl příliš tichý, než aby mohl býti slyšen v hlučnějších chrámech umění.“
Miloš Jiránek ve svém rozsáhlém malířském díle ovlivněném francouzským impresionismem i následnými moderními směry usiloval o nové pojetí zejména ve figurální malbě, ale i portrétní tvorbě, krajinomalbě, v námětech zachycujících všední život moderního města, nebo ve folkloristicky zaměřených pracích, jejichž inspirační zdroje jsou svázány s oblastí Slovácka a Slovenska. Na výstavě, která má charakter výběrové retrospektivy, je Jiránkova tvorba prezentována více než 50 pracemi zapůjčenými z předních státních institucí a velkou měrou také od soukromých vlastníků. K vidění jsou zde malby ze všech Jiránkových tvůrčích období, ale zastoupeny jsou zde také některé jeho kresby a grafiky.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě