Monika Žáková: Ozvěny fragility 

Monika Žáková: echoes of fragility
Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem Očkova 5, Roudnice nad Labe 
9. June 2020 - 23. August 2020

Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem