Terezínské kontemplace 

Terezín contemplations
SGVU — Gothic Twin Gallery (Galerie Gotické dvojče) Jezuitská 241/12a, Litoměřice 
18. June 2020 - 23. August 2020

Litoměřice, SGVU — Galerie Gotické dvojče

SGVU — Gothic Twin Gallery (Galerie Gotické dvojče)