Pavel Piekar, Michal Cihlář: Portréty od A do Ž  Pavel Piekar, Michal Cihlář: Portraits from A to Ž
St. Wencelas Church in Opava (kostel sv. Václava), Mnišská 83/13, Opava 
6. September 2019 - 3. November 2019