Closing Date Exhibition 
Tuesday, 31 March 2020 Nejkrásnější české knihy roku 2018 TheMost Beautiful Czech Books 2018 Moravská galerie v Brně - Pražákův palác