Zámecký kabinet 

Chateau cabinet
Horácká gallery in Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
31. July 2015 - 31. July 2022

Nové Město na Moravě, stálá expozice - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Horácká gallery in Nové Město na Moravě