Krajinářská expozice 

Landscape Exposition
Horácká Gallery in Nové Město na Moravě,Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
1. July 2015 - 31. July 2022

Nové Město na Moravě, stálá expozice - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

O. Blažíček, J. Jambor, A. Podloucký and others

Horácká Gallery in Nové město na Moravě