CRASHTEST 10/Rožni! 

CRASHTEST 10: switch on!
Museum of Art and Design Benešov — Main Building Malé náměstí 74, Benešov  
5. August 2020 - 31. January 2021

Benešov, Muzeum umění a designu Benešov — Hlavní budova muzea

Museum of Art and Design Benešov — Main Building