Eva Bachratá Linhartová: Summer Tones  Eva Bachratá Linhartová: Summer Tones
Horácká Gallery v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám.1, Nové Město na Moravě 
6. June 2019 - 28. July 2019

http://www.horackagalerie.cz/index.php?id=384063&action=detail&oid=5804180&nid=8046


Horácká Gallery