Kateřina Adamová: Simulation  Kateřina Adamová: Simulation
Galerie Václava Špály, Národní 30, Prague 1 
10. May 2019 - 23. June 2019

https://www.galerievaclavaspaly.cz/en/exhibition/katerina-adamova-1


Curator: Terezie Zemánková

Václav Špála Gallery