The Best of Czech Press Photo  The Best of Czech Press Photo
Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 
18. December 2018 - 27. February 2019

Otevřeno denně 10 - 19 hodin, vstupné 120 korun, snížené 60 korun
 

 

Text pořadatale: (Praha 17.12.2018) Výstava The Best of Czech Press Photo je první akcí, která oslaví čtvrtstoletí soutěže Czech Press Photo. Stěžejním prvkem výstavy, která čítá cca 150 snímků, jsou Fotografie roku, které doplňují další důležité fotografie z daného ročníku. Výstava retrospektivně nahlíží na uplynulé dvě dekády objektivem českých a slovenských předních fotografů, kteří vypráví jedinečné příběhy.

„Soutěž a výstava Czech Press Photo vznikly v roce 1995 z přirozené lidské touhy. Z touhy po více než padesáti letech nesvobody, v nichž žurnalistika sloužila cílům politické propagandy, konečně umožnit veřejnosti být očitým svědkem událostí a jevů doma i ve světě tak, jak je vidí čeští a slovenští profesionální fotografové. A rovněž z touhy dát těmto fotografům společnou a zcela nezávislou platformu k prezentaci, konfrontaci, osobnímu svědectví. Neboť ne všechno se dalo v nové době, v rychle se bulvarizujících a skupinovým mocenským i ekonomickým zájmům se přizpůsobujících médiích, publikovat.“ Popisuje zakladatelka soutěže Daniela Mrázková.

Hlavní motiv výstavy – Fotografie roku každoročně vyvolává lavinu reakcí hodnotící kvalitu a význam události. Většinou až s odstupem několika let je skutečně možné objektivně posoudit, zda tato událost měla takový dopad, jaký jí byl porotou přisouzen. Nacházíme se v době, kde fotografie mají velkou sílu, ne-li větší než kdy předtím, zejména díky internetu a vlivem sociálních medií. Rolí soutěže Czech Press Photo je fungovat jako pomyslná fotobanka novodobých dějin, které zůstávají prostřednictvím fotografií zachovány.

„Za poslední roky jsme soutěž o kus posunuli. Tým organizátorů soutěže má své stálé sídlo v Czech Photo Centre. K jeho založení nás motivovala potřeba důstojně uchovat fotografie všech předchozích ročníků, a tak vznikl moderní archiv, který se stal „srdcem“ centra určeného všem fotografům. Usilovně se snažíme, aby soutěž Czech Press Photo odpovídala novým trendům. Změnili jsme logo, webové stránky, zavedli jsme elektronické přihlašování do soutěže, pronajali osvědčený porotovací systém, každoroční výstava je kompaktní s jednotně tištěnými snímky, stále více se nám daří výstavy prezentovat po celé republice.“ Komentuje ředitelka soutěže Veronika Souralová.

Czech Press Photo je prestižní fotografická soutěž a následná výstava fotografií, která vznikla v roce 1995. Výstava každoročně přehledně mapuje a představuje veřejnosti prostřednictvím nejlepších fotografií a dokumentárních filmů nejvýznamnější události uplynulého roku napříč celým společenským spektrem od zpravodajských aktualit přes umění a portréty až po sport a přírodu.