Míla Furstová: all my rivers  Míla Furstová: all my rivers
Miro Gallery in the Church of St Roch, Strahovské nádvoří 1/132, Prague 1 
16. November 2018 - 28. February 2019

galeriemiro.cz

 

Miro Gallery in the Church of St Roch