Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Z díla Jana Štursy 

From the work of Jan Štursa
The Horácká Gallery in Nové Město na Moravě,Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
2. January 2015 - 31. July 2022

Nové Město na Moravě, stálá expozice — Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

One of the founders of modern Czech sculpture, Jan Štursa was born on 15th of May, 1880 in Nové Město na Moravě. He studied at the sculpture and masonry school in Hořice, which provided him with a good basis for his craft and a love for stone, which, along with bronze became the primary materials he would use for his work. He graduated from the Hořice school in 1898 with excellent results, and soon after travelled to work in Germany. In 1899 he was accepted to the Academy of Fine Arts in Prague into the studio of professor Josef Václav Myslbek.

Horácká Gallery in Nové město na Moravě