Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Antonin Kašpar - The Strength of the Wing 

Antonin Kašpar - The Strength of the Wing
Horácká gallery in Novém Městě na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
11. July 2017 - 1. October 2017

Nové Město na Moravě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

The exhibiton of interior works of the Prague academic sculptor Antonín Kašpar, which continuously builds on the exhibition of steel objects in the park and around the castle. For sightseeing, October 2017 will be on the ground floor of the Horácká Gallery.

Exhibiton will start 1. October 2017

open daily 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Horácká Gallery in Nové Město na Moravě