20 let ateliéru průmyslový design GMK UTB ve Zlíně 

20 years of Industrial design GMK UTB studio in Zlín
Regional Gallery of Fine Arts Zlín, Vavrečkova 7040, Zlín  
26. February 2020 - 21. June 2020

Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Regional Gallery of Fine Arts Zlín