Aaltova příroda 

Aalto´s nature
East Bohemian Gallery in Pardubice - House U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice 
18. September 2019 - 17. November 2019

Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše

exhibition presenting the works af art in the East Bohemian Gallery in Pardubice

East Bohemian Gallery in Pardubice - House U Jonáše