Richard Loskot - Základní výzkum 

Richard Loskot - Basic Research
Regional Art Gallery in Liberec, Masarykova 723/14, Liberec 
9. March 2017 - 28. May 2017

Liberec, Oblastní galerie v Liberci

Výstava finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Richarda Loskota vychází z jeho dlouhodobého zájmu o efemérní momenty ve společnosti, které zpracovává technizující cestou týkající se lidského bytí. Slova jako proces, intuice či náhoda jsou v jeho dílech blízká a mají určitý filozofický přesah.

Výstava odkazuje na vědecké bádání jedince ve společnosti. Jedná se o akt neustálé až stereotypní práce, která je podnětem získávání nových vědomostí o základních fenoménech ve světě. Jednoho dne se však všechno může změnit – nalezl vědec, co hledal?

www.ogl.cz/richard-loskot-zakladni-vyzkum

Regional Art Gallery in Liberec