Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Zdeněk Fuksa - Graphics from the collections of HG 

Zdeněk Fuksa - Graphics from the collections of HG
Horácká gallery in Nové Město na Moravě,Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
6. June 2017 - 10. September 2017

Nové Město na Moravě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

An exhibition of selected works by the Brno painter and graphic designer Zdeněk Fuksa, who this year will celebrate a significant half - round jubilee. His work reflects the author´s desire to make true artistic statements about the world. The works are related to a visually perceived reality, in other cases it is a purely abstract composition.

Horácká Gallery in Nové Město na Moravě