Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Irena Stanislavová - Un-tangled colors of tones 

Irena Stanislavová - Un-tangled colors of tones
Horácká Gallery in Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
23. June 2017 - 1. October 2017

Nové Město na Moravě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

An exhibition of the work of the Kosice native and the holder of the World Champion Prize, awarded to her for outstanding artistic performances and a presentation of Czech culture. Her work includes both figural and abstract paintings, combined techniques, illustrations, drawings, works for children and many others. You can see the abstract position of this artist in the red hall of the Horácká Gallery by 1 October 2017.

Horácká Gallery in Nové Město na Moravě