Redakce České galerie zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce, nabízí jim příležitost uplatnit svoje vzdělání a talent v kultuře. Současně podporuje tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, prezentací jejich děl a příběhů ve Skupině F. Již 20 let vydáváme tištěný přehled výstav výtvarného umění, který je zdarma k dispozici v kavárnách a galeriích. V roce 2017 jsme otevřeli zpravodajský a recenzní portál www.ceskegalerie.cz. Prosazujeme zájmy lidí se zdravotním znevýhodněním a vzděláváme veřejnost v oblasti destigmatizace, propojujeme témata duševního zdraví a výtvarného umění, pořádáme přednášky, besedy, výtvarné dílny a autorská čtení. Účastníme se celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Redakce České galerie je součástí neziskové organizace Fokus Praha, která již téměř 30 let podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Tím, že nás podpoříte, přispějete na udržitelný chod redakce České galerie a realizaci výstav a doprovodných programů Skupiny F. Cíl: 100 000,-Kč Srdečně děkujeme!!!  Fokus Praha, z.ú. Praha www.fokus-praha.cz

Drahomír Prihel – Glass – Earth - Space 

Drahomír Prihel – Glass – Earth - Space
Horácká Gallery in Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě 
19. April 2017 - 20. August 2017

Nové Město na Moravě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

The exhibition of Slovak glassmaker Drahomír Prihel. In his work he naturally fuses the Czech and Slovak glass tradition. The presented works show the author ´s rich imagination based on the fascination by the wold around us - from underwater depths to the universe. The exhibition will be shown in the chateau cellar.

Horácká Gallery in Nové Město na Moravě