České umění 20. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary  České umění 20. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6, Karlovy Vary 
1. leden 2015 - 31. červenec 2022